05. Автоматизирано тестване

Disclaimer

Днес няма да си говорим за acceptance testing, quality assurance или нещо, което се прави от "по-низшия" отдел във фирмата. Всичко тук е дело на програмиста.

Митът

Проектът идва с готово, подробно задание. Прави се дизайн. С него работата се разбива на малки задачи. Те се извършват последователно. За всяка от тях пишете кода и приключвате. Изискванията не се променят, нито се добавя нова функционалност.

Митът v1.1

Щом съм написал един код, значи ми остава единствено да го разцъкам - няколко print-а, малко пробване в main метода/функцията и толкова. Така или иначе няма да се променя. А ако (не дай си боже) това се случи - аз съм го писал, знам го, няма как да допусна грешка. Най-много да го поразцъкам още малко.

Тежката действителност

Традиционният подход

    class Programmer(object)
      # ...
      def implement_a_change(self, project, change)
        files = self.open_related_files(project, change)
        while True
          self.attempt_change(change, files)
          project.run()
          result = self.click_around_and_test(project)
          project.stop()
          if result.successful(): break
        self.commit_code(project, files)
        self.hope_everything_went_ok()
  

Идея

- Добре де... хващам се, че постоянно правя едно и също нещо като робот. Понеже е досадно, лесно ще забравя нещо. Пък и само ми губи времето. Човешката цивилизация не реши ли тоя вид проблеми с някакви машини? Май се казваха компютри?

 

— Защо просто не си напишеш програма, която да го прави вместо теб?

На хартия (или проектор)

Кодът, който ще тестваме

    class Interval(object)

      def __init__(self, left, right): self.left, self.right = left, right
      def __repr__(self): return "Interval({0}, {1})".format(self.left, self.right)
      def __eq__(self, other)
        return isinstance(other, Interval) and \
          (self.left, self.right) == (other.left, other.right)

      def left_open(self): return self.left == None
      def right_open(self): return self.right == None

      def contains_number(self, number)
        if self.left_open() and self.right_open(): return True
        if self.left_open(): return number <= self.right
        if self.right_open(): return self.left <= number
        return self.left < number < self.right

      def intersect(self, other)
        extr = lambda a, b, func: func(a, b) if not None in (a, b) else a or b
        return Interval(
          extr(self.left, other.left, max),
          extr(self.right, other.right, min))

      __and__ = intersect
  

Идеята...

    class IntervalTest

      def test_contains_number(self):
        interval = Interval(None, 0)
        твърдя_че("interval съдържа -3")
        твърдя_че("interval съдържа 0")
        твърдя_че("interval не съдържа 9")
        твърдя_че("interval.left_open() е истина")
        твърдя_че("interval.right_open() е лъжа")

      def test_intersects(self)
        твърдя_че("сечението на [0, 10] с [5, None] е [5, 10]")
        твърдя_че("сечението на [None, 0] с [None, 42] е [None, 0]")
        твърдя_че("сечението на [None, 20] с [-20, None] е [-20, 20]")
        твърдя_че("сечението на [None, 0] с [-10, None] е [-10, 0]")
  

...реализацията...

    class IntervalTest(unittest.TestCase)
      def test_contains_number(self):
        interval = Interval(None, 0)
        self.assertTrue(interval.contains_number(-3))
        self.assertTrue(interval.contains_number(0))
        self.failIf(interval.contains_number(9))
        self.assertTrue(interval.left_open())
        self.failIf(interval.right_open())

      def test_intersects(self)
        self.assertEqual(
          Interval(5, 10), Interval(0, 10) & Interval(5, None))
        self.assertEqual(
          Interval(None, 0), Interval(None, 42) & Interval(None, 0))
        self.assertEqual(
          Interval(-20, 20), Interval(None, 20) & Interval(-20, None))
        self.assertEqual(
          Interval(-10, 0), Interval(None, 0) & Interval(-10, None))

    if __name__ == "__main__"
      unittest.main()
  

...и резултатът

    .F
    ======================================================================
    FAIL: test_intersects (__main__.IntervalTest)
    ----------------------------------------------------------------------
    Traceback (most recent call last)
     File "", line 52, in test_intersects
    AssertionError: Interval(-10, 0) != Interval(-10, None)

    ----------------------------------------------------------------------
    Ran 2 tests in 0.001s

    FAILED (failures=1)
  

bulgarian: (english, python)

    vocabulary = {
      "група": ("test case", unittest.TestCase),
      "сценарий": ("test method",
        [_ for _ in dir(YourTestCase) if _.startswith("test")]),
      "твърдение": ("assertion",
        [_ for _ in dir(unittest.TestCase) if re.match("assert|fail", _)])
    }
  

Важно. Не бъркайте ключовата дума assert с методите за твърдения в тестовете. Първото служи да прекратите програмата ако изпадне в невалидно състояние. Второто е част от библиотеката за тестове.

Твърдения в unittest.TestCase

Всички методи имат опционален последен аргумент msg - текстово съобщение, което ще се покаже ако теста пропадне.

Видове тестове

За какво ни помагат тестовете

За какво не служат тестовете

Още речник

Документация

    class Foo
      """
      Sample Foo class
      """

      def foo(self)
        """
        Sample foo method
        Returns: 2
        """
        return 2
  

Документацията като тестове

    def add(a, b)
      """
      Adds the two arguments.

      >>> add(1, 3)
      4
      >>> add(1, '')
      Traceback (most recent call last)
        ...
      TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
      """
      return a + b

    if __name__ == '__main__'
      import doctest
      doctest.testmod()
  

Дизайн

Въпрос: какво е "дизайн" на едно приложение?

Test-Driven Development

Test-Driven Development is not about testing.

— Dan North

Test-Driven Development (2)

 1. Добави тест
 2. Пусни всички тестове и виж, че новият се чупи
 3. Напиши код
 4. Пусни тестовете и виж че минават успешно
 5. Подобри кода (refactor)
 6. Повтаряй

Демо

лишън!

Test-Driven Development (3)

Behaviour-Driven Development

Шепа съвети

Още въпроси?

Още въпроси?