Решение на Генератори от Илиян Величков

Обратно към всички решения

Към профила на Илиян Величков

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
found_primes = [2]
yield 2
current_num = found_primes[-1]
while True:
current_num += 1
if all((current_num % prime_num for prime_num in found_primes)):
found_primes.append(current_num)
yield current_num
def semiprimes():
prime_generator = primes()
prime_list = []
last = 1
while True:
prime_list.append(next(prime_generator))
mult = [x * y for x in prime_list for y in prime_list if x * y > last]
last = min(mult)
#min_pair = prime_list[-1] ** 2
#for x in prime_list:
# for y in prime_list:
# if x * y > last and x * y < min_pair:
# min_pair = x * y
#last = min_pair
yield last

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.158s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Илиян обнови решението на 03.05.2012 00:43 (преди над 8 години)

+def primes():
+ found_primes = [2]
+ yield 2
+ current_num = found_primes[-1]
+ while True:
+ current_num += 1
+ if all((current_num % prime_num for prime_num in found_primes)):
+ found_primes.append(current_num)
+ yield current_num
+
+
+def semiprimes():
+ prime_generator = primes()
+ prime_list = []
+ last = 1
+ while True:
+ prime_list.append(next(prime_generator))
+ mult = [x * y for x in prime_list for y in prime_list if x * y > last]
+ last = min(mult)
+ #min_pair = prime_list[-1] ** 2
+ #for x in prime_list:
+ # for y in prime_list:
+ # if x * y > last and x * y < min_pair:
+ # min_pair = x * y
+ #last = min_pair
+ yield last