Решение на Генератори от Рая Димитрова

Обратно към всички решения

Към профила на Рая Димитрова

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 4 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

def primes():
number = 2
while True:
if is_prime(number):
yield number
number += 1
def semiprimes():
test_semiprime = 4
while True:
for prime in primes():
if prime < test_semiprime:
if not test_semiprime % prime:
if is_prime(int(test_semiprime / prime)):
yield test_semiprime
break
else:
break
test_semiprime += 1
def is_prime(number):
return all([number % divisor for divisor in range(2, int(number / 2 + 1))])

Лог от изпълнението

....
----------------------------------------------------------------------
Ran 4 tests in 0.595s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Рая обнови решението на 30.04.2012 20:29 (преди над 8 години)

+def primes():
+ number = 2
+ while True:
+ if is_prime(number):
+ yield number
+ number += 1
+
+def semiprimes():
+ test_semiprime = 4
+ while True:
+ for prime in primes():
+ if prime < test_semiprime:
+ if not test_semiprime % prime:
+ if is_prime(int(test_semiprime / prime)):
+ yield test_semiprime
+ break
+ else:
+ break
+ test_semiprime += 1
+
+def is_prime(number):
+ return all([number % divisor for divisor in range(2, int(number / 2 + 1))])