Решение на Игра на живот от Дин Анх

Обратно към всички решения

Към профила на Дин Анх

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#!/usr/bin/env python3
import os
import time
from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait=False, sleep=False):
os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
print([[x & 1 for x in row] for row in board])
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate=0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
from copy import deepcopy
working_board = deepcopy(board)
for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
for col in range(1, BOARD_SIZE + 1):
current_cell = working_board[row][col]
n = working_board[row - 1][col]
s = working_board[row + 1][col]
e = working_board[row][col + 1]
w = working_board[row][col - 1]
ne = working_board[row - 1][col + 1]
nw = working_board[row - 1][col - 1]
se = working_board[row + 1][col + 1]
sw = working_board[row + 1][col - 1]
neighbours = n + s + e + w + ne + nw + se + sw
if current_cell:
if neighbours not in [2, 3]:
board[row][col] -= 1
elif neighbours == 3:
board[row][col] += 1
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.131s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Дин обнови решението на 28.03.2012 23:09 (преди над 8 години)

+#!/usr/bin/env python3
+import os
+import time
+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+
+def print_board(board, wait=False, sleep=False):
+ os.system(['clear', 'cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end='|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end=' |\n', sep='')
+
+ print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ input("Press enter to continue.")
+
+
+def create_board(fill_rate=0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5, 0.2) < fill_rate)
+ for x in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+ for y in range(0, BOARD_SIZE + 2)]
+
+
+def step_board(board):
+ from copy import deepcopy
+ working_board = deepcopy(board)
+ for row in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ for col in range(1, BOARD_SIZE + 1):
+ current_cell = working_board[row][col]
+ n = working_board[row - 1][col]
+ s = working_board[row + 1][col]
+ e = working_board[row][col + 1]
+ w = working_board[row][col - 1]
+ ne = working_board[row - 1][col + 1]
+ nw = working_board[row - 1][col - 1]
+ se = working_board[row + 1][col + 1]
+ sw = working_board[row + 1][col - 1]
+ neighbours = n + s + e + w + ne + nw + se + sw
+ if current_cell:
+ if neighbours not in [2, 3]:
+ board[row][col] -= 1
+ elif neighbours == 3:
+ board[row][col] += 1
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)