Решение на Игра на живот от Константин Димитров

Обратно към всички решения

Към профила на Константин Димитров

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 1 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

from random import Random
BOARD_SIZE = 48
def print_board(board, wait = False, sleep = False):
os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
for row in board:
print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
#print([[x & 1 for x in row] for row in board])
#for row in board:
# print([x & 1 for x in row])
# print('\n')
#wait(1)
input("Press enter to continue.")
def create_board(fill_rate = 0.3):
rand = Random()
return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
def step_board(board):
new_board = [[0 for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
for x in range(1,BOARD_SIZE + 1):
for y in range(1,BOARD_SIZE + 1):
count = 0
for i in [-1,0,1]:
for j in [-1,0,1]:
count = count + board[x+i][y+j]
count = count - board[x][y]
if ((count == 2 and board[x][y] == 1) or count == 3):
new_board[x][y] = 1
else:
new_board[x][y] = 0
for x in range(0,BOARD_SIZE + 2):
for y in range(0,BOARD_SIZE + 2):
board[x][y] = new_board[x][y]
#board = new_board
if __name__ == '__main__':
board = create_board()
while True:
step_board(board)
print_board(board)

Лог от изпълнението

.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.175s

OK

История (1 версия и 0 коментара)

Константин обнови решението на 28.03.2012 22:39 (преди над 8 години)

+from random import Random
+
+BOARD_SIZE = 48
+
+def print_board(board, wait = False, sleep = False):
+ os.system(['clear','cls'][os.name == 'nt'])
+ print('=' * (BOARD_SIZE + 2), end = '|\n')
+ for row in board:
+ print(*['X' if x else ' ' for x in row], end = ' |\n', sep = '')
+
+ #print([[x & 1 for x in row] for row in board])
+ #for row in board:
+ # print([x & 1 for x in row])
+ # print('\n')
+ #wait(1)
+ input("Press enter to continue.")
+
+def create_board(fill_rate = 0.3):
+ rand = Random()
+ return [[int(x and x != BOARD_SIZE + 1 and y and y != BOARD_SIZE + 1
+ and rand.normalvariate(0.5,0.2) < fill_rate) for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+
+def step_board(board):
+ new_board = [[0 for x in range(0,BOARD_SIZE + 2)] for y in range(0,BOARD_SIZE + 2)]
+ for x in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ for y in range(1,BOARD_SIZE + 1):
+ count = 0
+ for i in [-1,0,1]:
+ for j in [-1,0,1]:
+ count = count + board[x+i][y+j]
+ count = count - board[x][y]
+ if ((count == 2 and board[x][y] == 1) or count == 3):
+ new_board[x][y] = 1
+ else:
+ new_board[x][y] = 0
+ for x in range(0,BOARD_SIZE + 2):
+ for y in range(0,BOARD_SIZE + 2):
+ board[x][y] = new_board[x][y]
+ #board = new_board
+
+if __name__ == '__main__':
+ board = create_board()
+ while True:
+ step_board(board)
+ print_board(board)